Per 1 juli 2021 wordt de heffingsvermindering verduurzaming opnieuw geopend. Dat heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten.

De heffingsvermindering verduurzaming is sinds medio 2019 gesloten wegens een overschrijding van het budget en zou pas na 2022 weer worden geopend. Het moment van heropening wordt nu vervroegd naar 1 juli 2021.

Het budget waarmee de regeling opnieuw wordt geopend bedraagt € 150 miljoen. Hiermee kunnen ongeveer 40.000 huurwoningen verduurzaamd worden met ten minste drie labelstappen. De aanvraag voor een heffingsvermindering bestaat uit drie fasen. Het wordt tijdelijk toegestaan om energielabels te gebruiken waarvan de opnamedatum ouder is dan 6 maanden. Het gaat daarbij om aanmeldingen die tot 1 oktober 2021 worden gedaan.

Wetsartikelen:

Wet maatregelen woningmarkt 2014 II 1.11

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Verhuurderheffing

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Editie: 16 februari

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen