Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de tweede Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda aan de Tweede Kamer gestuurd. Tevens geeft hij een overzicht van wetgeving zoals die nu voorzien is. Het pakket Belastingplan 2024 bestaat uit vijf wetsvoorstellen: Belastingplan 2024, Belastingplan Caribisch Nederland 2024, wetsvoorstel vastgoedmaatregel in het fbi-regime en aanpassing van het fgr en de vbi, wetsvoorstel fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen en wetsvoorstel versterking aanpak dividendstripping.

In het wetsvoorstel Belastingplan 2024 worden de volgende maatregelen opgenomen:

 • een aantal verfijningen van box 3;
 • aanpak van vastgoedaandelentransacties met overgangsrecht;
 • reparatie in de eigenwoningregeling bij verhuisregelingen voor partners met een eigenwoningverleden;
 • afschaffing van de betalingskorting voor de IB;
 • met terugwerkende kracht aanpassen van de doorschuifregeling bij ontbinding, specifiek voor ondernemingsverliezen;
 • in de Wet excessief lenen komen aanpassingen als een conserverende aanslag wordt ingevorderd in het geval de belastingplichtige na emigratie bovenmatig leent en in het geval van verdelen van het maximumbedrag bij het einde van een fiscaal partnerschap;
 • de fiscale boetebepaling omtrent overtredersbegrip wordt verlengd tot 1 januari 2029;
 • verhuurd vastgoed wordt standaard aangemerkt als beleggingsvermogen in de BOR en DSR;
 • de vrijstelling in de BOR wordt vanaf 2025 100% van de goingconcernwaarde van de onderneming tot 1,5 miljoen euro en 70% over het meerdere;
 • de 5% doelmatigheidsmarge in de BOR en DSR wordt afgeschaft;
 • keuzevermogen kwalificeert slechts voor BOR/DSR voor zover in de onderneming gebruikt;
 • toegang tot de BOR/DSR wordt beperkt tot reguliere aandelen met een minimaal belang van 5% (met uitzondering van preferente aandelen die in het kader van bedrijfsopvolging zijn uitgegeven en met behoud van de huidige verwateringsregeling);
 • bezitseis en voortzettingseis bij de BOR worden versoepeld;
 • constructies BOR als dubbel-BOR en rollatorinvesteringen worden aangepakt;
 • minimumkapitaalregel interne treasury wordt aangepast en het percentage wordt verhoogd naar 9,4%;
 • de herinvesteringsreserve inzake stoppersregelingen wordt verruimd;
 • enkele aanpassingen in de energiebelasting, BPM en MRB.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Belastingrecht algemeen, Schenk- en erfbelasting, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 10 mei

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

Dossiers: Prinsjesdag 2023

1132

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen