De voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam oordeelt dat alleen zelfstandigen die op de dag van de aankondiging van de Tozo-maatregel als zodanig werkzaam zijn in aanmerking komen voor de uitkering.

X is wedstrijdmakelaar en werkt als zzp’er voor de FIFA. In geschil is of hij recht heeft op een uitkering op basis van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) en of hij de voorschotten moet terugbetalen. Volgens de gemeente Amsterdam komt X niet voor de uitkering in aanmerking. Hij staat namelijk niet in het handelsregister ingeschreven als zelfstandige.

De voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam oordeelt dat alleen zelfstandigen die op de dag van de aankondiging van de Tozo-maatregel als zodanig werkzaam zijn in aanmerking komen voor de uitkering. Om te worden aangemerkt als zelfstandige moet onder meer worden voldaan aan de dwingende wettelijke eisen, zoals de inschrijving in het handelsregister. De regeling kent geen hardheidsclausule op grond waarvan van strikte toepassing van de wet kan worden afgezien. Het verzoek van X om een voorlopige voorziening wordt afgewezen en zijn beroep tegen de afwijzing is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.5

Instantie: Rechtbank Amsterdam

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal ondernemingsrecht

Editie: 8 april

Informatiesoort: VN Vandaag

  574
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen