Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat zij recht heeft op een hogere renteaftrek voor de eigen woning dan de reeds door de inspecteur toegestane bedragen. X maakt niet aannemelijk dat de lening van haar schoonvader kwalificeert als een eigenwoningschuld.

X voert diverse aftrekposten op in haar IB-aangiften 2012 en 2013. De inspecteur corrigeert voor het jaar 2012 € 4200 aan negatieve inkomen uit eigen woning en € 1338 aan persoonsgebonden aftrek (scholingsuitgaven).

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat zij recht heeft op een hogere renteaftrek voor de eigen woning dan de reeds door de inspecteur toegestane bedragen. Met de door haar overgelegde stukken maakt X niet aannemelijk dat haar schoonvader een lening aan haar heeft verstrekt die voldoet aan de voorwaarden voor kwalificatie als een eigenwoningschuld. Over de cursus waarvoor X aftrek wegens scholingsuitgaven claimt, merkt het hof op dat X alleen maar heeft gesteld dat zij cursussen heeft gevolgd ter verbetering van haar zakelijke communicatie, maar dat de overgelegde stukken deze stelling niet ondersteunen. De inspecteur heeft deze posten dan ook terecht gecorrigeerd. Over de aanslag voor het jaar 2013 zijn X en de inspecteur het eens dat deze buiten de aanslagtermijn is opgelegd. Het hof vernietigt de aanslag voor dat jaar.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.27

Wet inkomstenbelasting 2001 3.120

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 24 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

  532
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen