Het tweede wetsvoorstel waarvoor een internetconsultatie is gestart, is het wetsvoorstel dat de verdere invulling regelt van de belastingplichtmaatregel voor zogenoemde omgekeerde hybride lichamen. Dit is het slot van de implementatie van ATAD2.

Het tweede wetsvoorstel waarvoor een internetconsultatie is gestart, is het wetsvoorstel dat de verdere invulling regelt van de belastingplichtmaatregel voor zogenoemde omgekeerde hybride lichamen. Dit is het slot van de implementatie van ATAD2.

De hybridemismatchmaatregelen uit het wetsvoorstel ATAD2 zijn ingegaan vanaf 1 januari 2020. Hiermee wordt voorkomen dat internationaal opererende ondernemingen kunnen inspelen op verschillen tussen de vennootschapsbelastingstelsels van verschillende landen. De al in werking getreden maatregelen heffen de gevolgen van kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels op. De slotmaatregel zorgt ervoor dat het land van vestiging onder bepaalde omstandigheden de kwalificatie volgt van het land waar de participanten zijn gevestigd.

Het wetsvoorstel dat nu wordt geconsulteerd zorgt ervoor dat deze belastingplichtmaatregel wordt ingepast in de systematiek van de vennootschapsbelasting, bronbelasting en dividendbelasting.

De internetconsultatie loopt tot en met 2 april 2021. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting met Prinsjesdag als onderdeel van het Belastingplan 2022 bij de Tweede Kamer ingediend.

Binnen vier weken start ook een derde internetconsultatie over de voorgestelde maatregel ‘aanpassingen van het kwalificatiebeleid van (buitenlandse) rechtsvormen’ met als doel te voorkomen dat hybride mismatches ontstaan

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 5 maart

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen