De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept-AMvB ter consultatie voorgelegd dat het besluit nadere regels over oproepovereenkomsten, het besluit Wfsv en het besluit SUWI wijzigt.

Er wordt een extra voorwaarde toegevoegd om premiedifferentiatie in de WW in lijn te brengen met de doelstellingen van de Wet arbeidsmarkt in balans. Voor arbeidsovereenkomsten waarin meerdere arbeidsomvangen zijn overeengekomen, geldt de hoge WW-premie.

Indien sprake is van een arbeidsovereenkomst waarin meer dan één arbeidsomvang is overeengekomen, dient de hoge WW-premie gedurende de gehele periode dat dit is overeengekomen te worden afgedragen, totdat er voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst nog maar één arbeidsomvang geldt. Op deze hoofdregel zijn drie uitzonderingen opgenomen om te voorkomen dat onwenselijke situaties ontstaan: eenmalige tijdelijke urenuitbreiding; structurele aanpassing arbeidsduur; eenmalige vermindering van de arbeidsomvang.

Het is de bedoeling dat de AMvB per 1 januari 2023 in werking treedt.

Belangstellenden kunnen tot 29 maart 2022 op de internetconsultatie reageren.

Wetsartikelen:

Besluit Wfsv 2.4

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Premieheffing

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 2 maart

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen