Het kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies aanpakken. Het Ministerie van Financiën is hiervoor een project gestart, waarbij naar het gehele belastingstelsel wordt gekeken. In de eerste fase worden opmerkelijke belastingconstructies in kaart gebracht. Onderdeel hiervan is een internetconsultatie. Het ministerie doet een oproep opmerkelijke constructies aan te dragen.

Er is sprake van een opmerkelijke belastingconstructie als een belastingplichtige zo min mogelijk belasting betaalt door het structureren, omvormen of verschuiven van transacties, inkomen, winst en vermogen. Bij dat soort constructies wordt gebruikgemaakt van de verschillen in belastingtarieven, grondslagen, vrijstellingen dan wel aftrekposten. Het gaat hierbij om gevallen waarbij er weliswaar wordt gehandeld naar de letter van de wet, maar niet naar de geest van de wet.

Iedereen kan via een vragenlijst op internetconsultatie.nl een opmerkelijke belastingconstructie aandragen. Dit kan tot en met 31 januari 2023. Voorjaar 2023 worden de eerste opmerkelijke belastingconstructies die aangepakt worden, gepresenteerd.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

3

Gerelateerde artikelen