Hof ´s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat voor de afschrijving van de kampeerauto moet worden aangesloten bij de waardedaling zoals deze zich in het economische verkeer voordoet bij kampeerauto’s.

De heer X doet BPM-aangifte voor een uit Duitsland afkomstige kampeerauto. De aangifte is gebaseerd op de koerslijst van een gesloten bestelauto. In geschil is de naheffingsaanslag van € 2057. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt de inspecteur in het gelijk. In hoger beroep wordt de gemachtigde van X wegens zijn beledigende taalgebruik uitgesloten van verdere deelname aan de procedure.

Hof ´s-Hertogenbosch oordeelt dat voor de afschrijving van de kampeerauto moet worden aangesloten bij de waardedaling zoals deze zich in het economische verkeer voordoet bij kampeerauto’s (zie HR 12 mei 2017, 15/03459, V-N 2017/26.15). X komt als particulier niet in aanmerking voor het verlaagde griffierecht. Het verlaagde tarief geldt namelijk niet voor BPM-zaken. De rechtbank heeft dus terecht € 168 griffierecht geheven en het hof € 259. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:41

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 17 augustus

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen