Een Erwerbsminderungsrente, die wordt betaald door de Deutsche Rentenversicherung en wordt ontvangen door een inwoner van Nederland, wordt aangemerkt als een sociaalzekerheidspensioen waarop art. 17 lid 1 en 2 Verdrag Nederland-Duitsland van toepassing is. Dit staat in een standpunt van de Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH.

De Erwerbsminderungsrente is een pensioen wegens algehele arbeidsongeschiktheid. Het is een wettelijke en verplichte verzekering voor werknemers en bepaalde groepen zelfstandigen. Het recht op de uitkering ontstaat na 78 weken arbeidsongeschiktheid en is vergelijkbaar met de WIA. De Erwerbsminderungsrente is dus geen socialezekerheidsuitkering waarop art. 17 lid 3 Verdrag Nederland-Duitsland van toepassing is.

Wetsartikelen:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 17

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 27 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

101

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen