Het Ministerie van Financiën heeft te maken met hogere uitgaven aan externe inhuur, voornamelijk bij de Dienst Toeslagen. Dit deelt minister Weyenberg van Financiën met de Kamer naar aanleiding van vragen van de leden van de fracties PVV en D66 over het Jaarverslag 2023.

Binnen het ministerie is sprake van tekorten aan personeel. Vooral vacatures op het gebied van data, IT, juridisch en financieel blijken lastig te vervullen. Er is een grote behoefte aan tijdelijk personeel voor projecten, herstelwerkzaamheden en het opvangen van pieken. Vooral voor de hersteloperatie Toeslagen, de fraudesignaleringsvoorziening, de IV-organisatie Belastingdienst en de Belastingtelefoon was meer capaciteit nodig. Daarnaast is sprake van krapte en schaarste op de arbeidsmarkt. In 2023 bedraagt het inhuurpercentage voor de gehele Dienst Toeslagen 46,3%. Voor de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) is dit 76,6%. Zonder de UHT bedraagt de externe inhuur binnen de Dienst Toeslagen 7,6% (124 fte). De maatregel om de groei van het apparaat rijksoverheid, waaronder externe inhuur, terug te draaien is opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord. Minister Weyenberg geeft aan dat de uitwerking hiervan aan een nieuw kabinet is.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 27 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

595

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen