De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst stelt zich op het standpunt dat door een arts geadviseerde behandelingen door een medische pedicure niet als genees- of heelkundige hulp kwalificeren.

Aan de Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst is de vraag voorgelegd of behandelingen door een (medisch) pedicure als genees- of heelkundige hulp kwalificeren in de zin van art. 6.17 lid 1 onderdeel a Wet IB 2001. De kennisgroep stelt zich op het standpunt dat door een arts geadviseerde behandelingen door een medische pedicure niet als genees- of heelkundige hulp kwalificeren. Een medische pedicure is namelijk geen arts of paramedicus. Daarnaast is er ook geen sprake van een behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus. De kosten voor de behandelingen van de medische pedicure zijn daarom niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.20

Wet inkomstenbelasting 2001 6.18

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Wet inkomstenbelasting 2001 6.16

Wet inkomstenbelasting 2001 6.1

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 26 mei

156

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen