De Kennisgroep winstfaciliteiten en firmaproblematiek heeft een standpunt ingenomen over het doteren aan de fiscale oudedagsreserve ten aanzien van een gebroken boekjaar, een lang boekjaar en de samenloop met een regulier boekjaar in het belastingjaar 2023.

Met ingang van 1 januari 2023 is doteren aan de FOR niet meer mogelijk. De op 31 december 2022 bestaande reeds opgebouwde oudedagsreserve kan nog wel op basis van de op 31 december 2022 geldende regels worden afgewikkeld.

Voor gebroken boekjaren geldt dat, in afwijking van art. 3.66, lid 2 Wet IB 2001, in het laatste boekjaar dat is aangevangen vóór 1 januari 2023 toevoeging aan de FOR nog mogelijk is.

De Kennisgroep winstfaciliteiten en firmaproblematiek van de Belastingdienst heeft een standpunt ingenomen over het doteren aan de fiscale oudedagsreserve ten aanzien van een gebroken boekjaar, een lang boekjaar en de samenloop met een regulier boekjaar in het belastingjaar 2023.

Er zijn vijf voorbeelden gegeven met een antwoord.

Vragen

Is het mogelijk om te doteren aan de FOR, in het belastingjaar 2023, ten aanzien van de volgende situaties:

  1. boekjaar 1 april 2022 t/m 31 maart 2023;
  2. boekjaren 1 januari 2023 t/m 31 december 2023 en 1 april 2022 t/m 31 maart 2023. Er is sprake van twee ondernemingen;
  3. boekjaar 1 mei 2022 t/m 31 oktober 2023. Er is sprake van een lang boekjaar;
  4. boekjaar 1 mei 2021 t/m 31 januari 2023. Er is sprake van een lang boekjaar;
  5. boekjaar 1 mei 2022 t/m 31 januari 2024. Er is sprake van een lang boekjaar;

Antwoorden

  1. doteren is mogelijk over het gehele gebroken boekjaar;
  2. doteren is alleen mogelijk over het gebroken boekjaar;
  3. geen splitsing van het lange boekjaar. Doteren is mogelijk in 2023 over het gehele, lange, boekjaar;
  4. splitsing eerste boekjaar in 1 mei 2021 t/m 30 april 2022 en tweede boekjaar 1 mei 2022 t/m 31 januari 2023. Doteren is mogelijk voor beide gebroken boekjaren;
  5. splitsing eerste boekjaar in 1 mei 2022 t/m 30 april 2023 en tweede boekjaar 1 mei 2023 t/m 31 januari 2024. Doteren is alleen mogelijk voor het gebroken boekjaar dat eindigt in 2023.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 11 mei

36

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen