De werkgever mag de bijdrage van de werknemer ter grootte van 0,05% van het premieplichtig loon dat moet worden afgedragen aan Stichting Sociaal Fonds Retail Non-Food, inhouden op het brutoloon. Dit staat in een standpunt van de Kennisgroep cao.

In de cao Retail Non-Food is een verplichting opgenomen voor werkgevers om een deel van het premieplichtig loon van werknemers af te dragen aan de Stichting Sociaal Fonds Retail Non-Food. Deze stichting geeft voorlichting en informatie aan medewerkers over voorschriften uit de cao en verzorgd opleidingen. Volgens het standpunt van de Belastingdienst mag de werkgever de bijdrage van de werknemer inhouden op het brutoloon. De eigen bijdrage van de werknemer kwalificeert als negatief loon.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 10

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting, Premieheffing

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 20 april

87

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen