Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft Kamervragen beantwoord van het lid Van Dijk (CDA) naar aanleiding van het artikel ‘Het belastingstelsel zit intussen vol fouten’. Hierin geeft hij aan dat hij het er in algemene zin mee eens is dat er knelpunten kunnen optreden in het huidige belastingstelsel.

Het systeem is erop gericht om bijvoorbeeld naast het ophalen van voldoende inkomsten de negatieve effecten van belastingheffing op arbeidsparticipatie te beperken en eenvoudig en uitvoerbaar te blijven.

Over de marginale druk antwoordt de staatssecretaris dat het onderzoek Marginale Druk laat zien dat er geen gemakkelijke manieren zijn om de marginale druk te verlagen. Elke variant gaat of gepaard met een budgettaire derving, of met negatieve inkomenseffecten voor vooral lage inkomens.

Door het vervallen van de levensloopregeling met ingang van 1 november 2021 komt het verschil tussen werknemers ouder en jonger dan 61 jaar te vervallen. Bedragen die werden uitbetaald onder de levensloopregeling werden aangemerkt als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking in verband met de aanspraak die anders ontstond op de doorwerkbonus. Nu de levensloop wordt afgeschaft, vervalt deze regeling.

Ten aanzien van het omzetten van de huidige forfaitaire box 3-heffing naar een moderne en uitvoerbare box 3-heffing naar werkelijk rendement biedt het onderzoek van PwC perspectieven voor de overgang naar een dergelijk stelsel. Volgens de staatssecretaris wordt op het ministerie hard gewerkt aan een voorstel zodat een nieuw kabinet op dit dossier een vliegende start kan maken.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Dossiers: Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 27 september

13

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen