Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Portugal niet in strijd met het EU-recht handelt door te eisen dat, bij niet-betaling, alleen dan de maatstaf van heffing voor de btw kan worden verlaagd als dit voornemen van tevoren aan de debiteur is medegedeeld.

Het Portugese Tratave - Tratamento de Águas Residuais do Ave SA exploiteert en beheert openbare gemeentelijke diensten voor afwatering, zuivering en verwijdering van afvalwater. In haar btw-aangifte voor juli 2010 verlaagt zij de maatstaf van heffing en past zij een correctie toe van de btw-bedragen die voorheen waren voldaan en doorgerekend aan acht van haar klanten, die insolvent zijn verklaard. Bij een controle stelt de Belastingdienst vast dat Tratave niet vooraf aan de insolvente schuldenaren haar voornemen kenbaar had gemaakt om de btw te annuleren, opdat zij de reeds toegepaste btw-aftrek kunnen herzien. De Belastingdienst legt daarom een btw-naheffingsaanslag op aan Tratave. De Portugese rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Portugal niet in strijd met het EU-recht handelt door te eisen dat, bij niet-betaling, alleen dan de maatstaf van heffing voor de btw kan worden verlaagd als dit voornemen van tevoren aan de debiteur is medegedeeld. Dit met het oog op herziening van de btw-aftrek door de debiteur.

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 10 december

Informatiesoort: VN Vandaag

  231
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen