Er zijn meerdere opties voor het wijzigen van de systematiek waarmee de rentepercentages voor de belasting- en invorderingsrente (BIR) worden vastgesteld. Er kan bijvoorbeeld worden aangesloten bij de ECB-depositorente met een opslag. Dat staat in een brief van de Staatssecretarissen van Financiën aan de Tweede Kamer over de beleidsopties belasting- en invorderingsrente.

Ten aanzien van de BIR bij belastingen en toeslagen is de laatste jaren veel veranderd. De wijze van vaststelling van de rentepercentages is meerdere keren gewijzigd en per 1 juli 2023 is de systematiek en hoogte van de belastingrente voor belastingen en toeslagen van elkaar losgekoppeld. Deze wijzigingen hebben geleid tot een versnippering in de rentepercentages en de systematiek is steeds verder af komen te staan van het oorspronkelijke beleidsdoel: het tegengaan van aangifte- en betalingsverzuim.

In de brief worden beleidsopties gegeven voor de volgende onderdelen: belastingrente voor belastingen, (belasting)rente voor toeslagen en invorderingsrente. Hierbij is met name gekeken naar de vaststelling van het rentepercentage. Voor toeslagen is daarnaast gekeken naar het te hanteren tijdvak.

De meeste van de geschetste opties voor het wijzigen van de systematiek waarmee de rentepercentages voor de BIR worden vastgesteld leiden tot een budgettaire derving. Een definitieve keuze met betrekking tot de BIR is aan een volgend kabinet.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Invordering, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

230

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen