Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat art. 10ei Uitv. besl. LB 1965 de wettelijke grondslag vormt voor het door X LLP gedane verzoek. Er is geen rechtsregel die zich ertegen verzet dat een nieuw verzoek wordt gedaan nadat reeds (onherroepelijk) op een eerder verzoek is beslist.

Y kan de 30%-bewijsregeling toepassen voor haar tewerkstelling bij X LLP. In 2018 wordt een nieuw verzoek ingediend tot voortzetting van de 30%-bewijsregeling, en in 2019 weer. In dit laatste verzoek is aangegeven dat Y eerder vanaf januari 1997 in Nederland heeft verbleven. Doordat in het verzoek uit 2018 abusievelijk is uitgegaan van een verblijf sinds januari 1996, is uitgegaan van een looptijdvermindering van 72 maanden in plaats van 60 maanden. De inspecteur wijst het ‘2019’-verzoek af. Volgens de inspecteur ontbreekt een wettelijke grondslag voor het indienen van een tweede verzoek, omdat dit zou betekenen dat de onherroepelijk vaststaande beschikking tot toewijzing uit 2018 zou worden aangetast.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat art. 10ei Uitv. besl. LB 1965 de wettelijke grondslag vormt voor het door X LLP gedane verzoek. Er is geen rechtsregel die zich ertegen verzet dat een nieuw verzoek wordt gedaan nadat reeds (onherroepelijk) op een eerder verzoek is beslist. Het feit dat een eerdere beschikking formele rechtskracht heeft, leidt niet tot het ontbreken van een wettelijke grondslag voor een nieuw verzoek of een verzoek om terug te komen op de eerdere beschikking. Ook zou de afwijzing van het verzoek met de enkele verwijzing naar het bestaan van formele rechtskracht van de eerdere besluiten onredelijk zijn. Daarbij is dan wel van belang dat tussen partijen niet in geschil is dat het eerdere verblijf van Y in januari 1997 is aangevangen en dat de vermelding januari 1996 in de eerdere verzoeken op een fout berustte. Het gelijk is aan X LLP.

Lees ook het thema De 30%-regeling.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10ec

Wet op de loonbelasting 1964 31a

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 26 november

Rubriek: Loonbelasting

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  1006
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen