De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de vrije ruimte in de werkkostenregeling voor het jaar 2021 wordt verruimd. De vrije ruimte wordt voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom per werkgever verhoogd naar 3%. Dit staat in het geactualiseerde besluit noodmaatregelen coronacrisis. Dit besluit vervangt het besluit van 21 december 2020, nr. 2020-247116, V-N 2021/4.3.

Naast de goedkeuring voor de werkkostenregeling zijn vijf nieuwe goedkeuringen opgenomen die betrekking hebben op:

  • gebruikelijk loon 2020 en 2021 voor ab-houders;
  • een versoepeld urencriterium voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 en een versoepeld urencriterium voor de seizoensgebonden ondernemers;
  • belastingvrijstelling subsidie vaste lasten financiering COVID-19;
  • ruiming van pelsdieren kwalificeert als overheidsingrijpen voor de herinvesteringsreserve;
  • verruiming termijn verkoop voorraad tabaksproducten aan wederverkopers.

Verder is een aantal bestaande maatregelen verlengd: tijdelijke uitstelbeleid, versoepeling van enkele administratieve handelingen in de loonbelasting, ter beschikking stellen van zorgpersoneel, BTW-nultarief mondkapjes, BTW-nultarief COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits en heffing over Duitse netto-uitkeringen.

Dit besluit treedt in werking op 6 maart 2021 en werkt terug tot en met 12 maart 2020. Enkele onderdelen werken terug tot een andere datum en enkele onderdelen vervallen op 1 januari 2021 of 1 juli 2021.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting, Belastingrecht algemeen, Invordering, Accijns en verbruiksbelastingen, Omzetbelasting, Inkomstenbelasting

Editie: 8 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Dossiers: Corona

Focus: Focus

  1214
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen