De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst is bezig nieuwe wetgeving te maken over de toepassing van de eigenwoningregeling bij partners. Het is de bedoeling dat die wetswijzigingen per 1 januari 2022 in werking treden.

De huidige regelgeving over de toepassing van de eigenwoningregeling bij partners is de afgelopen tijd in samenhang bezien. Dit heeft geleid tot een voornemen tot een aantal wetswijzigingen binnen de eigenwoningregeling waarbij een op 5 februari 2018 gepubliceerd beleidsbesluit wordt gecodificeerd. De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, heeft nu in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven wat de voorgenomen veranderingen zijn en waarom hij deze nodig vindt. Het streven is de wetswijzigingen op te nemen in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 en deze per 1 januari 2022 in werking te laten treden.

Met deze wetswijzigingen wordt toepassing van de bijleenregeling en de aflossingsstand in partnerschapssituaties rechtvaardiger en worden onbedoelde renteaftrekbeperkingen voorkomen. Verder wordt de eigenwoningregeling in situaties van overlijden eenvoudiger gemaakt en wordt een achterblijvende partner niet onnodig geconfronteerd met het eigenwoningverleden van de overleden partner.

Lees ook het thema Eigenwoningregeling.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 2 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

Dossiers: Prinsjesdag 2021

  1439
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen