Staatssecretaris Snel van Financiën heeft een nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet modernisering kleineondernemersregeling (KOR) naar de Tweede Kamer gestuurd.

De nota van wijziging bevat de volgende aanpassingen:

In de wijziging van art. 28b lid 2  onderdeel c Wet OB 1968 (margeregeling) zijn per abuis onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen die de ondernemer in zijn bedrijf heeft gebruikt opgenomen. Deze zaken zijn uit de wettekst verwijderd. Verder is in art. 25 lid 1 een typefout hersteld.

In de nota naar aanleiding van het verslag  wordt onder andere ingegaan op:

  • De keuze en toepassing van de omzetgrens van € 20.000

  • Overgangsrecht en -problemen

  • Het vervallen van de jaaraangifte

  • De KOR in relatie tot agrariërs

  • Eventuele overlapping met een KOR in andere lidstaten

  • Driejaarstermijn voor opteren voor de KOR

  • Herziening voorbelasting in verband met de KOR

De reacties op het commentaar van de beroepsorganisaties NOB en RB zijn in dit verslag meegenomen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2018

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 30 oktober

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen