Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de heffingsambtenaar terecht een naheffingsaanslag parkeerbelasting heeft opgelegd. Daaraan doet niet af dat de auto van X geparkeerd stond met twee wielen op het trottoir en er misschien ook sprake was van een verkeersovertreding als bedoeld in het RVV 1990.

X is het niet eens met een naheffingsaanslag parkeerbelasting die de heffingsambtenaar van Lelystad hem heeft opgelegd. Omdat de auto van X deels op het trottoir stond, is geen sprake van parkeren, maar van een overtreding van art. 10 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990).

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de heffingsambtenaar terecht een naheffingsaanslag parkeerbelasting heeft opgelegd. Daaraan doet niet af dat de auto van X geparkeerd stond met twee wielen op het trottoir en er misschien ook sprake was van een verkeersovertreding als bedoeld in het RVV 1990. Nu X zijn auto een aaneengesloten periode heeft laten staan in een parkeervak is er sprake van parkeren en heeft het belastbare feit voor de parkeerbelasting zich voorgedaan. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 225

Instantie: Rechtbank Midden-Nederland

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 2 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  328
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen