De onderdelen van de Belastingdienst worden opgesplitst in drie zelfstandige entiteiten: Belastingen, Toeslagen en Douane. Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer.

Ondanks de trajecten die eerder zijn ingezet, blijven de problemen binnen de Belastingdienst hardnekkig. Daarom heeft het kabinet vier gebieden geformuleerd waar interventies nodig zijn, te weten:

  • versterken van de ambtelijke aansturing Belastingen, Toeslagen en Douane;
  • versnellen en intensiveren van verbeteringen managementinformatie en ICT;
  • verbetering van de dienstverlening naar burgers en bedrijven;
  • een cultuur met oog voor de menselijke maat en een veilige werkomgeving.

Na de opsplitsing in drie zelfstandige entiteiten krijgt ieder onderdeel een eigen directeur-generaal, die verantwoordelijk is voor één van deze onderdelen. Verder verschijnen er de komende weken rapporten van EY en KPMG naar respectievelijk de informatievoorziening (IV-)organisatie van de Belastingdienst en het IV-portfolioproces. Een externe partij zal worden gevraagd te adviseren hoe de fundamentele transformatie bij de Belastingtelefoon tot stand kan komen.

Met betrekking tot de cultuur wordt uitvoering gegeven aan de motie Omtzigt die oproept de praktische rechtsbescherming van burgers te verbeteren en aan de motie Omtzigt en Lodders om de richtlijnen van de Raad van Europa voor de bescherming van klokkenluiders volledig te implementeren bij de Belastingdienst.

De Minister-President en de Minister van Financiën zullen overleggen met de voorzitters van de coalitiefracties in de Tweede Kamer om te bezien hoe de politieke sturing op de Belastingdienst verder vorm zal krijgen.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 14 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

  278
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen