Er komt een onderzoek of het bestaande instrumentarium om op te treden tegen malafide belastingadviseurs toereikend is en voldoende wordt ingezet. Daarbij is ook nadrukkelijk aandacht voor het feit dat belastingadviseurs en andere fiscale intermediairs als zodanig geen wettelijk gereguleerde beroepsgroep vormen. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in antwoord op Kamervragen van het lid Nijboer (PvdA).

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het bericht dat mensen in de problemen komen door hun belastingadviseur. Volgens de staatssecretaris is het niet bekend hoeveel mensen daadwerkelijk benadeeld zijn door malafide belastingadviseurs. Het beconnummer zegt niets over de betrouwbaarheid of deskundigheid van een belastingconsulent of administratiekantoor.

Binnen het huidige rechtsbestel zijn er verschillende mogelijkheden om belastingadviseurs verantwoordelijk te stellen voor verkeerde aangiftes, namelijk door middel van strafrechtelijke vervolging of het opleggen van een bestuurlijke boete.

Verder informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over de eerste bevindingen over projectcode 1043. Er wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de structurele werking van het uitvoeringsproces, de waarborgen ten aanzien van selectie en aangiftebehandeling en het besluitvormingsproces van projectcode 1043. Binnen het project met de code 1043 wordt gebruik gemaakt van zogenoemde AKI’s (Aanslagbelastingensysteem Klantinformatie). De komende periode worden geen AKI-codes 1043 en 1044 aan aangiften gekoppeld. Deze periode stopt zodra helder is welke waarborgen getroffen zijn die de rechtstatelijke toekenning van deze AKI’s aan aangiften garanderen. Ten tweede wordt de beoordeling van uitgeworpen aangiften in het kader van de AKI-codes 1043 en 1044 extra getoetst door fiscaal-rechtelijke vakspecialisten.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 15 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

  633
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen