Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de BTW-vrijstelling van art. 11 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968 niet van toepassing is. De diensten zijn niet gericht op de therapeutische behandeling van de cliënten en de diensten zijn ook niet onontbeerlijk voor de verpleging en de verzorging van de cliënten.

X exploiteert een fiscaal advieskantoor. De feitelijke werkzaamheden bestaan uit budgetbeheer, budgetbegeleiding en budgetadvisering, al dan niet met gebruikmaking van de instrumenten beschermingsbewind of curatele. De cliënten van X zijn niet in staat om zelfstandig hun financiën te beheren. X is van mening dat zijn diensten zijn vrijgesteld van BTW. De inspecteur is echter van mening dat BTW is verschuldigd en legt een BTW-naheffingsaanslag op aan X. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de budgetdiensten die X verricht aan verstandelijk beperkte cliënten volledig zijn vrijgesteld van BTW op grond van art. 11 lid 1 onderdeel f Wet OB 1968 en post b.33 van Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit OB.

Na een uitgebreide analyse van de vrijstellingen van art. 11 lid 1 onderdelen c en f Wet OB 1968, de daaraan ten grondslag liggende bepalingen in de Btw-richtlijn en de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden dat op de diensten van X geen BTW-vrijstelling van toepassing is. De vrijstelling van art. 11 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968 is niet van toepassing omdat de diensten niet zijn gericht op de therapeutische behandeling van de cliënten en de diensten ook niet onontbeerlijk zijn voor de verpleging en de verzorging van de cliënten. De vrijstelling van art. 11 lid 1 onderdeel f Wet OB 1968 is niet van toepassing omdat X niet aannemelijk maakt dat zij een instelling van maatschappelijk werk is. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling accijns (overgangsmaatregel wijziging heffing omzetbelasting op tabaksproducten) Bijlage B

Wet op de omzetbelasting 1968 11

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 30 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  402
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen