Hof Arnhem-Leeuwarden verwerpt het standpunt van X bv dat het woon-werkverkeer in haar situatie niet als privégebruik kwalificeert. De woonplaats blijft een keuze van de werknemer en de kantoorruimte die X bv ter beschikking stelt, blijft de plaats waar een groot deel van de werkzaamheden wordt verricht.

X bv leaset in de jaren 2011 - 2017 auto’s die zij ter beschikking stelt aan haar werknemers. X bv is van mening dat de toepassing van de forfaitaire regeling voor het privégebruik tot een te hoge BTW-heffing leidt. X bv stelt dat de basiskosten van de lease volledig zakelijk zijn en dat de meerkosten van het privé rijden de enige privékosten zijn. Verder is X bv van mening dat het woon-werkverkeer zakelijk is, omdat haar werknemers thuis kunnen werken. Aangezien werknemers vaak naar klanten toe moeten en de keuze hebben thuis te werken komen ze slechts naar kantoor uit zakelijke overwegingen. De inspecteur weigert de door X bv gevraagde teruggave.

Hof Arnhem-Leeuwarden verwerpt het standpunt van X bv dat het woon-werkverkeer in haar situatie niet als privégebruik kwalificeert. Het hof overweegt daarbij dat de woonplaats een keuze blijft van de werknemer. Verder is de kantoorruimte die X bv ter beschikking stelt de plaats waar een groot deel van de werkzaamheden wordt verricht. Het blijft dan een privéaangelegenheid van de werknemers om deze afstand te overbruggen wanneer zij, vrijwillig of noodzakelijk, de rit naar en van kantoor maken. Verder is het hof ook van mening dat niet alleen de variabele uitgaven tot de maatstaf van heffing voor het privégebruik behoren, maar ook de vaste uitgaven die aan dat gebruik dienen te worden toegerekend. Het is namelijk niet mogelijk om de auto’s ter beschikking te stellen voor privégebruik, zonder de auto’s te leasen en de hiermee samenhangende uitgaven (de leasetermijnen) te hebben gedaan. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 8

Wet op de omzetbelasting 1968 4

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 30 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  575
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen