De overeenkomst die Nederland met België heeft gesloten over de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die als gevolg van de coronacrisis verplicht thuiswerken of thuis blijven zonder te kunnen werken (zie V-N 2020/24.10), is opnieuw verlengd, nu tot en met 31 maart 2021.

Eerder werd deze al verlengd tot en met 31 december 2020 (V-N 2020/43.10).

Thuiswerkdagen van grensarbeiders mogen worden geacht te zijn doorgebracht in het land waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie. Aan deze tegemoetkoming is een aantal voorwaarden verbonden die in het besluit zijn opgenomen

[Nieuwsbron]

Editie: 4 januari

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Belastingrecht algemeen

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Dossiers: Corona

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  1666
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen