De overeenkomst tussen Nederland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid 19-gezondheidscrisis van 30 april 2020 (V-N 2020/24.10) wordt per 1 juli 2022 beëindigd. Tot en met 30 juni 2022 geldt een stilzwijgende verlenging.

Op grond van deze overeenkomst kunnen thuiswerkdagen van grensarbeiders, onder voorwaarden, worden geacht te zijn doorgebracht in het land waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen ter bestrijding van de Covid 19-gezondheidscrisis.

Wetsartikelen:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 28

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 15

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Dossiers: Corona

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 april

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen