De invoering van het box 3-stelsel op basis van werkelijke rendement is uitgesteld naar 2026 in plaats van de geplande invoering per 2025. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer in de stand van zaken-brief box 3.

Onder andere door de werkzaamheden die volgden op het Kerst-arrest van de Hoge Raad is invoering van het nieuwe box 3-stelsel in 2025 niet haalbaar. Dat blijkt uit nader onderzoek van Capgemini, waarbij rekening is gehouden met de stand van alle zaken die van invloed zijn op het tijdspad, zoals het wetgevend traject, de modernisering van het ICT-landschap en de samenwerking met de ketenpartners. De budgettaire derving bedraagt eenmalig € 385 miljoen. De overbruggingswetgeving is hierdoor een jaar langer van kracht.

Ten aanzien van het rechtsherstel box 3 meldt de staatssecretaris dat in de massaalbezwaarprocedure tegen de box 3-heffing over de jaren 2017 – 2020 de afgelopen weken 225.000 brieven en 130.000 beschikkingen zijn verstuurd naar belastingplichtigen.

Ook is inmiddels gestart met het verzenden van de eerste aanslagen inkomstenbelasting 2021 aan belastingplichtigen die aangifte hebben gedaan van box 3-inkomen. Hierbij is rekening gehouden met het arrest van de Hoge Raad. Belastingplichtigen kunnen met de aangepaste online-aangifte 2021 de partnerverdeling veranderen of alsnog een persoonsgebonden aftrek opnemen.

Voor alle belastingjaren 2017 – 2021 geldt dat de forfaitaire spaarvariant alleen wordt toegepast als dit gunstiger is. Anders geldt nog het oude box 3-stelsel.

Tot de invoering van het stelsel op basis van werkelijk rendement is overbruggende wetgeving voor box 3 ontworpen. Deze wetgeving is gebaseerd op de forfaitaire spaarvariant. De wetswijzigingen worden vormgegeven in een zelfstandig wetsvoorstel “Overbruggingswet box 3” en maken onderdeel uit van het pakket Belastingplan 2023.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 september

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

48

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen