Het is een belastinginspecteur niet verboden informatie in te winnen bij de arts van een belastingplichtige. De arts kan zich beroepen op het verschoningsrecht. Hierdoor is de privacy van een belastingplichtige gewaarborgd. Dat antwoordt staatssecretaris Snel van Financiën op Kamervragen van het lid Nijboer (PvdA).

Bij de controle op aftrekposten kan de inspecteur de belastingplichtige zelf om informatie vragen. Daarnaast kan de inspecteur informatie verzoeken van derden die kwalificeren als administratieplichtigen of bepaalde overheidsorganen. Ook open bronnen zoals internet staan ter beschikking. Er is geen wettelijke hiërarchie tussen de aan te wenden informatiebronnen. Volgens HR BNB 2006/205 geldt bij aftrekposten niet het gevolg van omkering van de bewijslast indien de belastingplichtige niet de gevraagde gegevens verstrekt.

Hof ’s-Hertogenbosch heeft bepaald dat het niet tegen de beginselen van behoorlijk bestuur indruist als een inspecteur een toelichting vraagt op een door een huisarts afgegeven gezondheidsverklaring (V-N 2016/39.4). Het recht op privacy wordt gewaarborgd door het verschoningsrecht waar de arts zich op kan beroepen. Bovendien geldt voor de inspecteur de geheimhoudingsplicht.

Lees ook het thema De informatieverplichting.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Bronbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 20 februari

Carrousel: Carrousel

  909
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen