Van de ongeveer 2,5 miljoen motorrijtuigen die jaarlijks in Nederland worden verhandeld, leidt de huidige opzet van de BPM in ongeveer 4% tot knelpunten in de uitvoering. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

De problemen betreffen onder andere de import van gebruikte motorrijtuigen op basis van een taxatierapport, waar de prikkel aanwezig is om zoveel mogelijk schade op te voeren. Daarnaast is een knelpunt dat er no-cure-no-pay bedrijven actief zijn die veelvuldig procederen in de BPM. Om deze knelpunten weg te nemen heeft het kabinet diverse acties ingezet zoals het aanpassen van het belastbaar feit, het toewerken naar een adviesrol voor de dienst Wegverkeer (RDW) in het toezichtsmodel en het instellen van een onderzoek naar no-cure-no-pay bedrijven in de BPM.

De BPM voorziet in een milieuprikkel in het autodomein en is van belang voor de overheidsfinanciën. De intracommunautaire handel in gebruikte motorrijtuigen biedt volgens Vijlbrief daarbij belangrijke voordelen voor zowel de Nederlandse consument als de autobranche en leidt per saldo tot een verbetering van het Nederlandse wagenpark.

Het is aan een volgend kabinet de autobelastingen tegen het licht te houden en op een andere wijze in te richten.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 16 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

  320
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen