Advocaat-generaal Richard de la Tour concludeert dat de rechthebbenden van een auteursrecht op muziekwerken diensten verrichten die bestaan in een overdracht van een onlichamelijke zaak ten behoeve van een eindverbruiker.

UCMR-ADA is een organisatie voor het collectieve beheer van de aan het auteursrecht op muziekwerken verbonden vermogensrechten. Zij is door het Roemeens bureau voor auteursrecht aangewezen als de enige organisatie die belast is met de inning van de aan het auteursrecht verbonden vergoedingen die verschuldigd zijn voor de mededeling aan het publiek van muziekwerken tijdens concerten, optredens of artistieke evenementen. De culturele vereniging ‘Ziel van Roemenië’ weigert om de door UCMR-ADA gevorderde royalty’s in verband met een door haar georganiseerd optreden te betalen. De Roemeense rechter oordeelt dat Ziel van Roemenië de royalty’s moet betalen, maar dat zij geen BTW is verschuldigd. UCMR-ADA is het daar niet mee eens, omdat de BTW dan voor haar rekening zou komen. De Roemeense rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Advocaat-generaal Richard de la Tour concludeert dat de rechthebbenden van een auteursrecht op muziekwerken diensten verrichten die bestaan in een overdracht van een onlichamelijke zaak ten behoeve van een eindverbruiker. Hierbij is niet van belang dat de royalty’s in ruil voor de toestemming om de muziekwerken ten gehore te brengen door een organisatie voor collectief beheer, in haar naam, worden geïnd. De A-G geeft verder ook nog aan wat de BTW-gevolgen zijn wanneer een organisatie voor collectief beheer als tussenpersoon optreedt in eigen naam maar voor rekening van de rechthebbenden van een auteursrecht op muziekwerken.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Editie: 7 december

Informatiesoort: VN Vandaag

  206
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen