Het Hof van Justitie EU wijst de hogere voorziening van Prosegur af. Het Gerecht heeft terecht opgemerkt dat met de maatregel geen volwaardige nieuwe algemene norm inzake afschrijving van goodwill is ingevoerd.

De Europese Commissie leidt in 2007 een formele onderzoeksprocedure in tegen een Spaanse maatregel. Op grond van deze maatregel kan een in Spanje belastingplichtige onderneming, die een deelneming verwerft in een ‘buitenlandse onderneming’, de goodwill die daaruit voortvloeit onder voorwaarden door afschrijving in mindering brengen op de heffingsgrondslag van de door haar verschuldigde VPB. Volgens de EC is deze maatregel echter selectief en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt. Na diverse procedures oordeelt het Gerecht (15 november 2018, Prosegur Compañía de Seguridad, SA nr. T‑406/11) dat de EC correct heeft gehandeld en verwerpt het beroep. Prosegur stelt hogere voorziening in tegen dit arrest.

Het Hof van Justitie EU wijst de hogere voorziening van Prosegur af. Het Gerecht heeft terecht opgemerkt dat met de maatregel geen volwaardige nieuwe algemene norm inzake afschrijving van goodwill is ingevoerd. Er is een ‘uitzondering op de algemene regel’ ingevoerd dat uitsluitend bedrijfscombinaties kunnen leiden tot de afschrijving van goodwill.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 107

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 8 oktober

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen