De staatssecretarissen van Financiën hebben de Tweede Kamer het resultaat toegestuurd van de uitvoeringstoetsen bij de door de Tweede Kamer aanvaarde amendementen bij het pakket Belastingplan 2021. De Tweede Kamer acht alle amendementen uitvoerbaar. Het gaat om in totaal 10 uitvoeringstoetsen, waarvan 1 beknopt is.

De aangenomen amendementen bij het Belastingplan 2021 gaan over de verlenging van de postcoderoosregeling, aanpassing van de BIK-afdrachtvermindering en een tijdelijke verhoging van schenkingsvrijstellingen.

De aangenomen amendementen bij de Wet differentiatie overdrachtsbelasting gaan over het schrappen van de horizonbepaling, het uitzonderen van wooncoöperaties van de verhoging van de overdrachtsbelasting bij het verkrijgen van een woning van een woningcorporatie en over de woningwaardegrens van € 400.000 als aanvullende voorwaarde voor de startersvrijstelling.

De aangenomen amendementen bij de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen gaan over het verhogen van de doelmatigheidsgrens, verlaging van de termijn voor een vrijheidsbenemende straf om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen, toevoeging van een zware voor- en nahang bij de krachtens artikel 38, tweede lid, Awir vast te stellen AMvB en over het faciliteren van een minimale vorm van gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst/Toeslagen en gemeenten. De leden van Tweede Kamer hebben recent verzocht om omzetting van de genoemde concept AMvB in wetgeving. Daarom sturen de bewindslieden de uitvoeringstoets die daarbij hoort op het moment dat de wetgeving bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 9 april

Informatiesoort: VN Vandaag

  189
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen