Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat er geen sprake is van een btw-belaste levering voor zover X de door haar opgewekte elektriciteit zelf gebruikt. De rechtbank verwijst daarbij naar de overeenkomst tussen X en Q.

Belanghebbende, X, verzorgt basisonderwijs en heeft op haar schoollocaties zonnepanelen aangebracht. In verband met de energielevering sluit X een contract met Q. X en Q komen daarbij overeen dat X alleen de daadwerkelijk benodigde energie afneemt van Q. De levering die X verricht aan Q bestaat alleen uit het overschot aan elektriciteit. X brengt de aan haar in rekening gebrachte btw in verband met de plaatsing van de zonnepanelen volledig in aftrek. De inspecteur is echter van mening dat X de btw niet volledig in aftrek kan brengen. Voor wat betreft de opgewekte elektriciteit die wordt aangewend voor eigen gebruik is er volgens de inspecteur sprake van een niet-economische activiteit en dus van niet btw-belast gebruik.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat er geen sprake is van een btw-belaste levering voor zover X de door haar opgewekte elektriciteit zelf gebruikt. De rechtbank verwijst daarbij naar de overeenkomst tussen X en Q. Hieruit blijkt dat er alleen sprake is van een teruglevering door X wanneer de werkelijk benodigde hoeveelheid lager is dan de zelf opgewekte hoeveelheid. Nu er alleen ter zake van het overschot sprake is van een levering op grond van de leveringsovereenkomst, betekent dat er ook alleen in zoverre een levering onder bezwarende titel plaatsvindt. Omdat dit ter zitting is overeengekomen, stelt de rechtbank vast dat er voor 70% btw-belaste handelingen hebben plaatsgevonden.

Lees ook het thema Recht op aftrek van de btw; wanneer en hoeveel? Kijk ook een video over dit onderwerp op TaxVisions.nl.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Wet op de omzetbelasting 1968 1

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Rubriek: Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 6 september

  696
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen