De Tweede Kamer wil dat de regering op korte termijn met een uitwerking komt van de verschillende scenario’s die mogelijk zijn om niet-bezwaarmakers tegen de box 3 heffing rechtsherstel te bieden. Een motie van die strekking is op 7 juni 2022 aangenomen.

Bij de uitwerking moet uitdrukkelijk aandacht worden geschonken aan de scenario’s waarin onderscheid wordt gemaakt tussen grote en kleine spaarders. Ook de budgettaire consequenties moet men in kaart brengen.

Een andere aangenomen motie gaat over de gevolgen van de wetswijziging per 1 januari 2016 waardoor een rechterlijke uitspraak binnen een massaalbezwaarprocedure geen uitwerking meer heeft naar gelijke gevallen waarbij geen bezwaar is ingediend. De Kamer verzoekt de regering gevolgen van deze wetswijziging en het functioneren van de massaalbezwaarprocedure te onderzoeken en mogelijkheden tot verbetering te bezien.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 25c

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Dossiers: Box 3

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 8 juni

25

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen