Per 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen het belastingdeel van de heffingskortingen niet meer via de loonbelasting. Staatssecretaris Snel van Financiën geeft in antwoord op Kamervragen uitleg over deze maatregelen uit het Belastingplan 2018 en het Belastingplan 2019.

Het betreft de volgende maatregelen:

  • Buitenlandse belastingplichtigen ontvangen het belastingdeel van de heffingskortingen – met uitzondering van de arbeidskorting voor inwoners van de landenkring - niet meer via de loonbelasting. De belastingplichtigen uit deze groep zijn geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige;
  • Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die recht hebben op dezelfde heffingskortingen als binnenlandse belastingplichtigen ontvangen deze heffingskortingen ook niet meer via de loonbelasting. Zij kunnen deze te gelden maken via een voorlopige aanslag of via de aangifte inkomstenbelasting.
  • Buitenlandse belastingplichtigen van buiten de landenkring hebben in de inkomstenbelasting niet langer recht op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

De Belastingdienst heeft vanaf eind 2018 uitgebreid over de wijzigingen gecommuniceerd, zowel via de website als per brief.

Lees ook de thema's Buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting en Buitenlandse belastingplicht in de loonbelasting.

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 12 juli

Rubriek: Inkomstenbelasting

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  688
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen