De Belastingdienst rapporteert dertien projecten op het Rijks ICT-dashboard, dat als peildatum 31 december 2020 hanteert. Voor een drietal projecten geldt dat de huidige kostenraming hoger uitvalt dan de prognose die per eind 2019 is afgegeven. Dat schrijft de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingen in een brief aan de Tweede Kamer.

Het betreft hier de projecten Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting (Auto MRB) met een opwaartse bijstelling van circa € 20 miljoen, Belasting voor Personenauto’s en Motorrijwielen (Auto BPM) en Uitfaseren Enterprise Tax Management (ETM) met beide een bijstelling van circa € 6 miljoen. Voor zowel Auto MRB als Uitfaseren ETM gaat dit gepaard met een uitloop in planning. Voor deze drie projecten geldt dat het Ministerie van Financiën deze direct extern zullen laten doorlichten op de huidige stand van zaken, om te beoordelen of de projecten verdere bijsturing behoeven. De bewindsman gaat in de brief per project in op de geconstateerde afwijking en de achterliggende oorzaak.

Het project Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting zorgt ervoor dat de continuïteit van de heffing en inning van motorrijtuigenbelasting (MRB) ook de komende jaren geborgd blijft.

Het project Rationalisatie Autoheffingen Belasting voor Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) omvat de vervanging van de huidige systemen voor de aanschafbelasting op nieuwe auto’s zodat de continuïteit van deze heffing wordt geborgd en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving voor de BPM aanzienlijk wordt vergroot.

In de applicatie ETM zijn de inningsvoorzieningen voor ongeveer 25 aangifte- en aanslagmiddelen opgenomen. ETM int jaarlijks ca. € 17 miljard aan belastingmiddelen en verzorgt een belastingteruggave van ca. € 5 miljard. De huidige ondersteuning door de leverancier stopt voor ETM na 1 januari 2023 waardoor ETM moet worden vervangen.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 22 april

Informatiesoort: VN Vandaag

  638
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen