Advocaat-generaal Ettema concludeert, aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad, dat het opleggen van een bestuurlijke boete aan een fiscale eenheid BTW mogelijk is. Voor een analogie met het strafrecht is volgens de A-G geen plaats.

De fiscale eenheid (f.e.) btw X bv exploiteert een wokrestaurant. Uit een controle blijkt dat X bv een afroommodule gebruikt. Naar aanleiding van deze vaststelling en enkele waarnemingen in het restaurant, concludeert de inspecteur dat X bv omzet heeft verzwegen. Hij legt daarom BTW-naheffingsaanslagen met boetes op aan X bv. X bv stelt echter dat twee werknemers de afroommodule hebben gebruikt om omzet te verduisteren. Verder stelt zij dat een wettelijke grondslag ontbreekt voor het opleggen van een vergrijpboete op grond van art. 67f Awr aan een f.e. BTW. Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv omzet heeft verzwegen door een afroommodule te gebruiken. Niet aannemelijk is dat de werknemers de afroommodule hebben gebruikt. De naheffingsaanslagen worden nog wel verminderd. Voor de boetes geldt dat er wel degelijk een wettelijke basis is. X bv gaat in cassatie.

Advocaat-generaal Ettema onderzoekt of aan een f.e. BTW een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Uit het arrest van de Hoge Raad van 20 oktober 2017 (nr. 16/05235, V-N 2017/51.6) leidt de A-G af dat de Hoge Raad weliswaar aanknoopt bij de regeling uit het strafrecht, maar dat uit dit arrest nog niet kan worden afgeleid dat de belastingkamer de weg is ingeslagen van onverkorte aansluiting bij het strafrecht. Volgens de A-G moet dan ook niet naar analogie van het strafrecht worden geconcludeerd dat het opleggen van een bestuurlijke boete aan een f.e. BTW onmogelijk is. De A-G adviseert de Hoge Raad om het beroep in cassatie van X bv ongegrond te verklaren.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 7

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67f

Wet op de omzetbelasting 1968 4

Rubriek: Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 29 januari

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

  362
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen