De Hoge Raad oordeelt dat de auto’s moeten worden vergeleken met personenauto’s die voorafgaand aan het belastbare feit niet of nauwelijks eerder op de weg in gebruik zijn geweest. Daarom geldt het tarief van 2014 en niet het oude nihiltarief van 2013.

X bv doet BPM-aangifte voor tien Fiats 500. De auto’s waren eerder al in Duitsland toegelaten tot de openbare weg. Ten tijde van de aangiften variëren de km-standen van 1 tot en met 74. De auto’s vertonen geen sporen van gebruik en zijn in de periode 1 mei 2014 tot en met 15 oktober 2014 in Nederland geregistreerd. In de aangiften gaat X bv ervan uit dat de auto’s gebruikt zijn en dat vanwege hun (lage) CO2-uitstoot het historische nihiltarief heeft te gelden, zijnde het tarief per 1 januari 2013. In geschil is of de inspecteur terecht € 420 per auto heeft nageheven, ervan uitgaande dat het nieuwe auto's zijn en naar het tarief van 2014. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden zijn de auto's vergelijkbaar met in Nederland op de binnenlandse markt aangekochte nieuwe personenauto’s, die ook in 2014 zijn geregistreerd. De naheffing is dus terecht. X bv gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat de auto’s moeten worden vergeleken met personenauto’s die voorafgaand aan het belastbare feit niet of nauwelijks eerder op de weg in gebruik zijn geweest. Bij de registratie van een nieuwe auto wordt de verschuldigde BPM bepaald aan de hand van het dan geldende tarief. In de periode van 1 mei 2014 tot en met 15 oktober 2014 werd voor alle in Nederland op de binnenlandse markt aangekochte nieuwe auto’s met dezelfde CO2-uitstoot BPM geheven naar het tarief van 2014, ook als deze waren vervaardigd in 2013 of nog eerder. Bij vergelijking tussen gelijksoortige nieuwe auto’s, is redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar dat de verschuldigde BPM in overeenstemming is met de rechtspraak van het Hof van Justitie EU. Het beroep van X bv is ook voor het overige ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 16a

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 19 oktober

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: VN Vandaag

  361
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen