Het kabinet is voornemens om de toepassing van de drempel van € 1 miljoen voor de generieke aftrekbeperking (earningsstrippingmaatregel) voor bepaalde vastgoedlichamen die vastgoed verhuren aan derden buiten toepassing te laten. Er is geen sprake van een generieke afschaffing van de drempel. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën in antwoord op Kamervragen van het lid Van Haga.

Die had gevraagd naar de negatieve impact op het midden- en kleinbedrijf (mkb) van de wijziging van de earningsstrippingmaatregel per 1 januari 2025.

In de Voorjaarsbesluitvorming (V-N 2023/21.3) is besloten om de drempel voor vastgoedlichamen met (aan derden) verhuurd vastgoed buiten toepassing te laten met ingang van 1 januari 2025. De vormgeving van de maatregel wordt de komende tijd nader uitgewerkt. De impact van de maatregel is afhankelijk van de uiteindelijke vormgeving. Het doel van de maatregel is om tegen te gaan dat vastgoedinvesteringen en de bijbehorende financiering worden opgeknipt. Hierdoor kan meermaals gebruik worden gemaakt van de drempel voor de toepassing van de earningsstrippingmaatregel, waardoor de facto de rentaftrekbeperking wordt gemitigeerd. Van Rij ziet daarom ook geen aanleiding voor het bieden van een overgangstermijn.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 15b

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 22 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

959

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen