Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de vragen uit het tweede wetgevingsoverleg van maandag 1 november 2021 over het pakket Belastingplan 2022 schriftelijk beantwoord.

Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

De staatssecretaris geeft een aantal voorbeelden ter verduidelijking van de uitwerking van het wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten. In de nota naar aanleiding van het verslag zijn deze voorbeelden reeds genoemd. De voorbeelden worden nu nader toegelicht en aangevuld met situaties waarbij de waarde van de aandelenoptierechten en de daaruit verkregen aandelen fluctueert.

Thuiswerkkostenvergoeding

Over de jaarlijkse indexatie van de thuiswerkkostenvergoeding in relatie tot de aftrekbeperking gemengde kosten kan worden aangenomen dat, voor zover er sprake is van een indexatie, de verhouding tussen het beperkt aftrekbare deel en het onbeperkt aftrekbare deel van de thuiswerkkostenvergoeding niet wijzigt. Als het forfait van de gerichte vrijstelling voor het vergoeden van thuiswerkkosten anders dan via een indexatie wordt aangepast, dient de daarbij behorende uitsplitsing te worden gevolgd.

Conclusie A-G over box 3-stelsel vanaf 2017 en nieuw stelsel

De staatssecretaris dient uiterlijk voor 15 november 2021 een schriftelijke reactie in bij de Hoge Raad (HR) op de conclusie van A-G Niessen over het box 3-stelsel vanaf 2017 op 1 november 2021 (V-N Vandaag 2021/2575). Hierna is het wachten op het arrest van de HR. Afhankelijk van het te wijzen arrest van de HR neemt de staatssecretaris de dan benodigde acties. De prioriteit ligt nu bij het verder uitwerken van een stelsel naar werkelijk rendement. Voor het kerstreces van 2021 worden de contouren van het nieuwe stelsel naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het nieuwe stelsel worden de werkelijke inkomsten belast, bestaande uit de reguliere voordelen (bijv. rente en dividend), de gerealiseerde waardeontwikkelingen en de niet-gerealiseerde waardeontwikkelingen.

Meer informatie: Themapagina Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten (35929)

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Toeslagen en zorgverzekeringswet

Dossiers: Box 3, Prinsjesdag 2021

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 9 november

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen