Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Duitsland in strijd met het EU-recht handelt door aftrek van pensioenpremies te weigeren aan een niet-ingezeten belastingplichtige die beperkt belastingplichtig is in Duitsland.

Frank Montag is advocaat en heeft de Duitse nationaliteit. Hij oefent zijn beroep uit in België bij een internationaal advocatenkantoor, waar hij vennoot is in de zin van het ondernemingsrecht. Montag is verplicht aangesloten bij het Versorgungswerk der Rechtsanwälte Nordrhein-Westfalen (pensioeninstelling voor advocaten), en betaalt in 2008 een pensioenpremie van € 16.500 aan de pensioeninstelling. Naast de inkomsten als advocaat geniet Montag ook nog andere inkomsten in Duitsland. Montag is in Duitsland beperkt belastingplichtige en in België is hij onbeperkt onderworpen aan de IB. Montag wil de pensioenpremie in Duitsland in aftrek brengen. De Duitse fiscus accepteert de aftrek echter niet. De Duitse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Duitsland in strijd met het EU-recht handelt door aftrek van pensioenpremies te weigeren aan een niet-ingezeten belastingplichtige die beperkt belastingplichtig is in Duitsland. Ingezeten belastingplichtigen die onbeperkt belastingplichtig zijn kunnen dat namelijk wel. Volgens het Hof van Justitie EU is het niet in strijd met het EU-recht dat Duitsland de aanvullende bijdragen aan een pensioeninstelling en de bijdragen in het kader van een particuliere pensioenverzekering niet in aftrek toelaat.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 49

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Inkomstenbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 7 december

Informatiesoort: VN Vandaag

  322
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen