De Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord is in het Staatsblad gepubliceerd en treedt grotendeels 1 januari 2020 in werking. In deze wet zijn de fiscale maatregelen opgenomen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord en Urgenda.

In deze wet is onder andere geregeld dat de fiscale stimulering van emissievrije auto’s wordt voortgezet. Met ingang van 1 januari 2020 is deze korting wel verlaagd tot 14%-punt en tegelijkertijd is de cap (deel van de catalogusprijs waarop de korting van toepassing is) verlaagd tot € 45.000 waardoor in 2020 de korting maximaal € 6300 bedraagt. Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen wordt per 1 januari 2021 verhoogd van 6% naar 7%. Het nihiltarief in de BPM voor emissievrije auto’s wordt verlengd tot en met 2024. De tarieven van de energiebelasting worden aangepast. Aardgas wordt zwaarder belast en elektriciteit juist minder.

Aan het wetsvoorstel (35304) is aandacht besteed in V-N 2019/47.9 t/m V-N 2019/47.11, V-N 2019/53.6, V-N 2019/53.7, V-N 2019/56.6, V-N 2019/61.6, V-N 2019/61.7 en V-N 2019/61.16.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 31 december

  282
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen