Vanaf 2023 worden de mogelijkheden beperkt voor aanmerkelijkbelanghouders om onbelast geld te lenen van hun eigen vennootschap. Zij mogen vanaf dan nog tot € 500.000 lenen, met uitzondering van bestaande eigenwoningschulden. Daarboven wordt belast als inkomen uit aanmerkelijk belang (fictief regulier voordeel). Dat is de strekking van het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap dat staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bij de Tweede Kamer heeft ingediend.

Met het wetsvoorstel wil het kabinet het lenen van de eigen vennootschap ontmoedigen. De grens van € 500.000 geldt als startpunt. Daarna wordt de grens verhoogd met de hoogte van de schuld waarover al eerder belasting is betaald. Dit voorkomt dat jaarlijks hetzelfde gedeelte wordt belast.

Voorgesteld wordt de aanmerkelijkbelanghouder niet individueel maar met zijn partner gezamenlijk in de heffing te betrekken voor hun schulden boven de € 500.000 aan de vennootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden. De maatregel is ook van toepassing op schulden die met de aanmerkelijkbelanghouder verbonden personen hebben aan de vennootschap van de aanmerkelijkbelanghouder.

De maatregel geldt niet voor leningen die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning. Deze uitzondering geldt als een recht van hypotheek op de eigen woning is verstrekt aan de vennootschap. Voor eigenwoningschulden aangegaan voor 31 december 2022 geldt de uitzondering ook zonder het verstrekken van dit recht van hypotheek.

Dit wetsvoorstel is in 2019 via internet geconsulteerd (V-N 2019/16.5). Naar aanleiding hiervan is het wetsvoorstel aangepast waardoor niet langer sprake kan zijn van dubbele belastingheffing. Hierdoor leidt het wetsvoorstel niet tot een extra heffing maar een vervroegde heffing: de betaalde belasting over leningen van meer dan € 500.000 wordt verrekend zodra deze schuld wordt afgelost.

De maatregel treedt per 1 januari 2023 in werking. Dit is een jaar later dan eerder gepland. Aanmerkelijkbelanghouders hebben tot 31 december 2023 de tijd om zich voor te bereiden.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 4.14a

Wet inkomstenbelasting 2001 4.13

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 19 juni

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

18

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen