Staatssecretaris Snel van Financiën heeft het wetsvoorstel 'Wet Vliegbelasting' ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2021.

De voorkeur van het kabinet gaat uit naar een Europese belasting op luchtvaart. Voor het geval een Europese vliegbelasting te lang op zich laat wachten heeft het kabinet een wetsvoorstel voor een nationale vliegbelasting uitgewerkt.

De voorgestelde vliegbelasting wordt opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag en kent een uniform tarief van 7 euro per vertrekkende passagier. Transferpassagiers worden uitgezonderd. Het gaat om een tarief dat bij het Belastingplan 2021 nog precies wordt vastgesteld omdat het wordt gecorrigeerd voor de inflatie. Naar verwachting zal het tarief als gevolg hiervan onder de 7,5 euro blijven.

Ook komt er een vliegbelasting voor vrachtverkeer, waarbij geldt dat vliegtuigen die minder geluid produceren minder worden belast. In geluidsklasse A bedraagt het tarief € 3,850 per ton maximaal toegelaten startgewicht. In geluidsklasse B geldt een tarief van € 1,925 per 1000 kilogram. Met deze tarieven treft het kabinet de vrachtvervoerders minder hard dan gepland. De tarieven voor het goederenvervoer komen de helft lager te liggen dan in het oorspronkelijke voorstel. De tarieven zijn aangepast na extra onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de vliegbelasting door adviesbureau CE Delft. 

Belastingplichtige voor de vliegbelasting is de exploitant van een luchthaven die voldoet aan de in het wetsvoorstel geformuleerde criteria. Op dit moment zijn er 6 belastingplichtige exploitanten.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Milieuheffingen

Editie: 15 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  569
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen