Per 1 april 2023 wordt de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst gewijzigd. Het gaat om een aantal wijzigingen en uitbreidingen in de bijlage bij de Regeling EBV.

De eerste wijziging heeft betrekking op de wijze waarop verzoeken om teruggaaf van ingehouden dividendbelasting kunnen worden ingediend. Voortaan geldt voor nagenoeg alle teruggaafverzoeken dat deze uitsluitend langs elektronische weg kunnen worden ingediend, behalve als het gaat om teruggaafverzoeken in verband met deelnemingsdividenden op grond van een door Nederland gesloten verdrag of getroffen regeling ter voorkoming van dubbele belasting. Tevens wordt de bijlage uitgebreid voor het berichtenverkeer dat plaatsvindt in het kader van de Wet bankenbelasting. Daarnaast wordt voorzien in een aanvulling van de Regeling EBV in verband met de heffing en invordering van de solidariteitsbijdrage.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 3a

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 28 maart

11

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen