Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de heffingsambtenaar de WOZ-waarde van het kinderdagverblijf van X niet op een te hoog bedrag heeft vastgesteld.

X is gebruiker van een pand dat zij gebruikt als kinderdagverblijf annex buitenschoolse opvang. In geschil is de WOZ-waarde 2018 van het pand.

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de heffingsambtenaar de WOZ-waarde van het kinderdagverblijf niet op een te hoog bedrag heeft vastgesteld. De heffingsambtenaar heeft zich mogen baseren op de restwaarden en daarbij behorende kengetallen zoals opgenomen in de Taxatiewijzer, nu daarbij rekening is gehouden met omstandigheden in het concrete geval. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat de gemeente in de Taxatiewijzer steeds heeft gekozen voor het midden van de bandbreedte, zij rekening heeft gehouden met de onderhoudstoestand van het pand en het pand ook van binnen heeft bekeken. De rechtbank verwerpt de niet onderbouwde stelling van X dat de waarde te hoog is vanwege structurele leegstand. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Instantie: Rechtbank Oost-Brabant

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Editie: 10 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  136
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen