Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de methode voor de berekening van de erfpachtcorrectie van de gemeente Amsterdam niet meer deugt.

Belanghebbende, X, is eigenaar van een woning die is gelegen op erfpachtgrond. X bepleit verlaging van de WOZ-waarde 2017 van € 910.500 naar € 819.000.

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de methode voor de berekening van de erfpachtcorrectie van de gemeente Amsterdam niet meer deugt. De erfpachtcorrectie dient om de waarde te bepalen van de onroerende zaak alsof deze op eigen grond staat. Dat is namelijk het uitgangspunt in de Wet WOZ. De rechtbank oordeelt dat de gemeente de erfpachtcorrectie te fors inschat. Het verschil tussen de waarde van een woning op eigen grond en een woning op grond in erfpacht is volgens de rechtbank minder groot dan de gemeente veronderstelt. Bij de berekening baseert de gemeente zich op een intern rapport uit 1996 waarin externen (Francke en Wilders) en medewerkers van de belastingdienst een onderzoek deden naar het verschil in woningprijs op erfpacht en eigen grond. De rechtbank vindt het aantal van 25 prijsvergelijkingen in het rapport te mager. Bovendien is het rapport alleen gebaseerd op de situatie in de stadsdelen Noord en Zuid-Oost. Ook constateert de rechter dat de marktomstandigheden sinds 1996 ingrijpend zijn veranderd. Daarom oordeelt de rechter dat het rapport onvoldoende basis biedt voor de berekening van de erfpachtcorrectie. De rechtbank verklaart het beroep van X gegrond en verlaagt de WOZ-waarde naar € 900.000.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Instantie: Rechtbank Amsterdam

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Editie: 12 december

Informatiesoort: VN Vandaag

  1356
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen