Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de aftrek van vervoerskosten terecht is gecorrigeerd. Mevrouw X heeft namelijk geen eigen auto, zodat kennelijk met het openbaar vervoer is gereisd. Hiervan zijn geen bewijsstukken.

Mevrouw X claimt in haar IB-aangiften over 2013 en 2014 met succes aftrek van specifieke zorgkosten. De Belastingdienst start in 2015 een onderzoek naar mogelijk bewust onjuiste aangiften die zijn ingediend door de gemachtigde van X of zijn kantoorgenoot. In maart 2017 stuurt de inspecteur alsnog brieven met vragen over de aftrekken. In geschil zijn de navorderingsaanslagen over 2013 en 2014, waarbij de aftrekken geheel zijn geschrapt. Volgens de gemachtigde van X is sprake van papieren aangiften, zodat geen sprake is van een ambtelijk verzuim dat aan navordering in de weg staat (zie 19/2862). In de beroepsfase overlegt X alsnog diverse stukken die de aftrekken onderbouwen.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de aftrek van vervoerskosten in beide jaren terecht is gecorrigeerd. X heeft namelijk geen eigen auto, zodat kennelijk met het openbaar vervoer is gereisd. Hiervan zijn echter geen bewijsstukken overgelegd. De beroepen van X zijn deels gegrond. Vanwege het overschrijden van de redelijke termijn volgt ook een immateriële schadevergoeding van € 1000.

Lees ook het thema Navordering

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 24 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  459
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen