Hieronder staat per titel een opsomming van (beschouwende) artikelen over de box 3-problematiek in onder meer de Navigator.

1. Rechtsherstel en overbrugging

Bijgewerkt op 26 maart 2024

Advocatenblad

EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht

 • Mr. V.A.J. Vissers, 'HR 24 december 2021, box 3-compensatie en de gevolgen voor de scheidingspraktijk', EB 2022/63
 • Mr. W.P.M. Thijssen, '“Verboden” alimentatie eigendomsontneming?', EB 2022/22

Fiscale Berichten voor het Notariaat

 • B.H. Devilee, 'Omzien naar één jaar Overbruggingswet box 3, vooruitkijken naar de toekomst', FBN 2023/54
 • F.A.M. Schoenmaker en T.F.H. Reijnen, 'De notariële kwaliteitsrekening en box 3: een nieuwe fiscale fictie nodig?', FBN 2023/25

HypotheekAdviseur

Kwartaalblad Estate Planning

 • Mr. drs. B.B.A. de Kroon LL.M, 'De Overbruggingswet box 3 en de bijzondere gevolgen voor schuldposities zoals de schuldigerkenning uit vrijgevigheid', KWEP 2022/21

Land- en Tuinbouw Bulletin

 • A.W. de Beer, 'Kerstarrest box 3, rechtsherstel met spaarvariant en landbouw', LTB 2022/31

Maandblad Belastingbeschouwingen

 • G.T.K. Meussen, 'Het doolhof aan box 3-procedures, een treurige inventarisatie', MBB 2023/23

Nederlands Juristenblad

 • Jaap Polak, 'De polsstok van een rechter in de repressieve samenleving. Over rechterlijke uitspraken met een groot politiek belang (Jaarrede NJV 2022)', NJB 2022/1755

Pensioen Magazine

Tijdschrift Familiebedrijven

 • S.M.H. Dusarduijn, 'De vermogensrendementsheffing. Van pretbox tot rampenkist', TF 2023/2
 • R.D. de Leeuw, 'Vermogensstructurering onder de Overbruggingswet box 3', TF 2023/2

Tijdschrift Formeel Belastingrecht

 • R.B.H. Beune, 'Hersteloperatie box 3 pakt nadelig uit voor deel belastingschuldigen', TFB 2023/29

Vakblad Financiële Planning

 • A. van Maurik, 'Saldering van vorderingen/schulden tussen partners in box 3?', VFP 2023/57
 • J. van het Hof, 'Sparen en beleggen in de bv of in privé anno 2023', VFP 2023/56
 • R.J.F.H. van den Belt, 'Ontwikkelingen in box 3 na het Kerstarrest van de Hoge Raad', VFP 2022/65
 • Mr. J.F.H. van den Belt, 'Financiële planning en box 3 na 24 december 2021', VFP 2022/14

Vermogende Particulieren Bulletin

 • J. van het Hof, 'Het nettorendement van het aanhouden van vermogen in box 2 en box 3', Vp-bulletin 2024/1
 • J. van het Hof, 'Vermogensstructurering anno 2023', Vp-bulletin 2023/25
 • M.M.J. Schuurman van Nifterik, 'De onverdeelde nalatenschap en box 3: een hoger forfaitair rendement dan de som der delen', Vp-bulletin 2023/19
 • E. Alink en C.J.M. van de Luijtgaarden-Braat, 'Vermogensrendementsheffing box 3: voldoende hersteld?', Vp-bulletin 2023/15
 • H. van Veen, 'De vastgoedbelegger in box 3 – de huidige en te verwachten regelingen', Vp-bulletin 2023/13
 • R. Wernsen, E. Hoepelman en H. van Houdt, 'Box 3-heffing negatief voor spaarders én veel beleggers', Vp-bulletin 2023/8
 • S.G.M.J. Rebbens MSc. en J.M.P. Tobben, 'Geen verplicht rechtsherstel voor te laat bezwaar box 3', Vp-bulletin 2022/34
 • Mr. M.A.H. van der Roest, 'Kabinet trekt miljarden uit om spaarders te compenseren', Vp-bulletin 2022/26
 • Mr. M.A.H. van der Roest, 'De forfaitaire heffing van box 3 … een tikkende tijdbom!', Vp-bulletin 2022/1

Weekblad Fiscaal Recht

 • Mr. C.B. Bavinck, 'Parket is streng voor Herstelwet en Overbruggingswet box 3', WFR 2024/83
 • Mr. J.L. Koek, 'Overbruggingswet box 3: in strijd met het eigendomsrecht en/of discriminatieverbod?', WFR 2023/262
 • Mr. T.C. Hoogwout, 'Gecertificeerde onroerende zaken in box 3', WFR 2023/231
 • Bernard Bavinck, 'Onuitvoerbaar herstelbeleid box 3', WFR 2023/119
 • R.H.J.M. Gradus, 'Kleine en middelgrote beleggers lijken op te draaien voor kosten rechtsherstel', WFR 2023/108
 • Philippe Albert, 'Aftrek tvvdb in box 3: onnodig ingewikkeld', WFR 2023/88
 • Peter Hofman, 'Het perpetuum mobile van de onrechtvaardige box 3-heffing, deel 2', WFR 2023/24
 • Leo Stevens, 'Begrijpelijk ongeduld Hoge Raad leidt tot kostbare en gammele hersteloperatie', WFR 2023/17
 • E.G. Hoepelman LLM MSc, 'Partnerregeling in de Overbruggingswet box 3', WFR 2022/224
 • Peter Essers, 'De Hoge Raad als Deus ex Machina in het Box 3-Drama', WFR 2022/223
 • Mr. dr. S.M.H. Dusarduijn, 'Box 3 in het belastingplan 2023 hink-stap-sprong door de tijd', WFR 2022/183
 • Mr. C.B. Bavinck, prof. dr. R.P.C Cornelisse en dr. T.C. Gerverdinck, 'Kerstavondarrest; wordt voldoende rechtsherstel geboden?', WFR 2022/172
 • Prof. mr. dr. P.G.H. Albert en drs. H.J. Meijer, 'De forfaitaire rendementsheffing: stoot het Ministerie van Financiën zich voor de tweede maal aan dezelfde steen?, WFR 2022/147
 • Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, 'Twee belangrijke arresten over box 3', WFR 2022/120
 • Drs. C. Overduin, 'Ziedaar de wijziging spelregels massaal bezwaar: parlement misleid en de burger ‘de sigaar’ Ofwel: geef ons lid 13 terug…, WFR 2022/121
 • Prof. dr. J.P. Boer, 'Box 3: over het Kerstavond-arrest, rechtsherstel en de nabije toekomst', WFR 2022/80
 • Drs. C. Overduin, 'Een voorstel voor een goed uitvoerbaar ‘massaal’ rechtsherstel inzake box 3', WFR 2022/62
 • Philippe Albert, 'De wetgever waadde door water van gemiddeld één meter diep en verdronk', WFR 2022/6
 • Peter Hofman, 'Het perpetuum mobile van de onrechtvaardige box 3-heffing', WFR 2020/139

2. Nieuw box 3-stelsel

Bijgewerkt op 26 maart 2024

Kwartaalblad Estate Planning

 • Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, 'Meer belasting op vermogen?', KWEP 2022/14

Land- en Tuinbouw Bulletin

 • Mr. S.F.J.J. Schenk RB, 'Gaat het in 2027 dan toch gebeuren?', LTB 2024/11

Nederlands Juristenblad

 • Koos Boer, 'De toekomst van box 3 na de arresten van 14 juni 2019', NJB 2020/231

Vakblad Financiële Planning

 • Mr. R. Stam, 'Onroerende zaken onder de Wet werkelijk rendement box 3', VFP 2024/19
 • Drs. L.P.D. Faber, 'Planbare belastingheffing over vermogen?', VFP 2020/89

Vermogende Particulieren Bulletin

 • M.A.H. van der Roest, 'Komt er nog ooit een heffing over werkelijk rendement box 3?', Vp-bulletin 2023/27
 • Mr. R. Stam CPL, 'Nederlandse vermogensverdeling in de spotlights', Vp-bulletin 2022/49
 • Mr. M. Kopinsky, 'Vastgoedbeleggers en vastgoedondernemers, houd je goed vast!', Vp-bulletin 2022/32
 • Mr. M.A.H. van der Roest, 'De forfaitaire heffing van box 3 … een tikkende tijdbom!', Vp-bulletin 2022/1
 • Mr. M.A.H. van der Roest, 'Hoelang is het forfaitaire stelsel binnen box 3 nog houdbaar?', Vp-bulletin 2020/14
 • Mr. M.A.H. van der Roest, 'Belastingheffing in box 3: waar gaat dat naartoe?', Vp-bulletin 2018/9

Weekblad Fiscaal Recht

 • Koos Boer, 'Box 3: een Echternachse mars met een kiezeltje in de schoen', WFR 2024/46
 • Mr. drs. D.J.J. Altena, 'Voortgang nieuw stelsel box 3', WFR 2024/36
 • Mr. drs. D.J.J. Altena, 'Voortgang nieuw stelsel box 3', WFR 2023/247
 • S. Cnossen en B. Jacobs, 'Problemen met een partiële vermogensaanwasbelasting', WFR 2023/178
 • Mr. M.C.A. Scholten, 'Heden en toekomst van box 2 en box 3', WFR 2023/13
 • Drs. H.J. Meijer, 'Het taboe op het belasten van vermogenswinsten', WFR 2022/157
 • Prof. mr. dr. P.G.H. Albert en drs. H.J. Meijer, 'De forfaitaire rendementsheffing: stoot het Ministerie van Financiën zich voor de tweede maal aan dezelfde steen?', WFR 2022/147
 • Mr. dr. J. Gooijer en prof. dr. A.H. Siegmann, 'Over de toekomst van de Nederlandse inkomstenbelasting', WFR 2022/141
 • Prof. dr. R.H.J.M. Gradus, 'Aan overheveling van eigen woning naar box 3 kleven forse risico’s', WFR 2022/14
 • Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, 'Belastingheffing over inkomsten uit vermogen', WFR 2021/48
 • Prof. dr. S. Cnossen, 'Bouwstenen voor een \nog/ beter belastingstelsel!', WFR 2020/135
 • M.C.A. Bakker MSc en drs. G.H.T. van Driel, 'Verslag NOB-Belastingpoort bijeenkomst ‘Box III – quick fixes’', WFR 2019/221
 • Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, 'Een alternatieve box 3-heffing', WFR 2019/63
 • Mr. C.B. Bavinck, 'De vermogensrendementsheffing of een alternatief', WFR 2019/22
 • Mevr. mr. M.M. de Reus, 'De toekomst van box 3', WFR 2018/47

WPNR